ABCDE+F

proACT använder sig av ABCDE-konceptet för att upptäcka och behandla en kritiskt sjuk patient. ABCDE används idag inom de flesta akutmedicinska utbildningar och handlar om att undersöka och stabilisera vitala funktioner.

Inom proACT rekommenderar vi dessutom tillägg av bokstaven F som står för “Further care” för att tillse att hela vårdkedjan uppfylls.

A – Airway
B – Breathing
C – Circulation
D – Disability
E Exposure

F – Further care