The book

proACT-boken är en del av utbildningspaketet och kan ej köpas fristående utan endast av registrerad koordinator.

Svensk och norsk bok, framsida

Från bokens baksidestext:

“Boken är en heltäckande lärobok i akutmedicinskt omhändertagande för vårdpersonal, både inom slutenvården
och öppenvården. Boken lär ut hur man förebygger och tidigt upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen. Boken ger också exempel på hur man framgångsrikt kan bygga upp en organisation kring rapid respons och rutiner för patientövervakning.

Boken vänder sig till all sjukvårdspersonal som har patientnära arbete, framför allt till läkare, sjuksköterskor och undersköterskor som kan komma att hamna i ett teamarbete kring en patient som hastigt försämras.”

Referenser till boken och utbildningen finns här.