Digitala föreläsningar

På grund av pandemin har flera fakulteter haft digitala föreläsningar i proACT via Teams.

Värmlands fakultet är en av dom. Utbildningen är upplagt i två delar en förmiddag med föreläsning digitalt. De praktiska övningarna kommer att göras vid ett senare tillfälle då deltagarna kan komma till KTC och träffas i större grupper.

Utvärderingarna på föreläsningsdelen har varit positiv. Den praktiska delen får vi återkomma till.