Digital produkt

proACT använder sig av en digital produkt för att stärka kunskaperna inför kursen för att deltagarna ska ges möjlighet att förbereda sig inför kursen och tillgodogöra sig kunskap som används under utbildningen. På så sätt kan utbildningen fokusera på att fördjupa och tillämpa kunskaperna.

När du har fått kursboken kan du följa instruktionerna på pärmens insida och logga in här.
Vid behov av support av den digitala produkten kontaktas Studentlitteraturs support tel 046-312200