Early Warning Score

Inom dagens sjukvård används ett antal så kallade Early Warning Scores som är ett hjälpmedel att objektivt bedöma en patients vitalparametrar. Det finns ett antal olika system på marknaden och olika sjukhus använder olika system.

proACT presenterar de vanligaste scoring-systemen och utbildar i användningen och tolkningen av dem.

Här nedan ser du ett av systemen som kallas NEWS (National Early Warning Score) och är det system som förordas av proACT.

NEWS