Om proACT

Välkommen till proACT

proACT är en utbildning för svensk och norsk sjukvårdspersonal vars målsättning är att utbilda och höja medvetandet och vården av den akut sjuka patienten, oavsett var i vårdkedjan denne befinner sig.

proACT är en ideell förening vars ändamål är att utan egen vinning bedriva utbildningsverksamhet med särskild målsättning att utveckla och organisera en akutmedicinsk utbildning för vårdpersonal. Eventuellt överskott går till vidareutveckling av utbildningsmaterial och annan verksamhet som bedöms bidra till ökad patientsäkerhet. Syftet med utbildningen är att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerheten.

proACT är skapat av en skandinavisk arbetsgrupp med mångårig erfarenhet av akutmedicinsk utbildning och verksamhet.