Filmen om Anna

Filmen består av två småfilmer som visar en patients väg genom vården. I den första filmen fungerar inte vårdkedjan som det är tänkt och patienten Anna drabbas. I den andra filmen vill vi visa hur patientsäkerheten kan ökas genom utbildning, tydlig kommunikation och tidigt handlande.