Föreläsningar

Här kommer kopior på föreläsningarna från proACTs lanseringsmöte i Stockholm 2015. Ett stort tack till föreläsarna Håkan Hult, Anne Lippert och Gary Smith för att de vänligen gjort sitt material tillgängligt (observera dock att full copyright gäller och det är ej tillåtet att kopiera eller på annat sätt sprida materialet utan författarens godkännande).

Håll till godo!

Håkan Hult – Proact och pedagogik – ProACT Stockholm 2015

Anne Lippert – Debriefing – ProACT Stockholm 2015

Prof. Gary Smith – ProACT Stockholm 2015