Info till kursdeltagare

Hej och välkommen som kursdeltagare på proACT.

Den mesta informationen du behöver ges av kursansvarig på din kursort. För frågor kring din kurs ska du i första hand kontakta denna.

proACT är ett undervisningskoncept som vänder sig till all vårdpersonal. Kursen lär ut hur man förebygger och tidigt
upptäcker en akut försämring hos en patient med hjälp av objektiva mått som poängskalor och undersökningsteknik men också hur man primärt ska handlägga den akut sjuka patienten enligt ABCDE-modellen.
proACT-kursen är en heldagsutbildning inbegriper föreläsningar, diskussioner, praktiska övningar, kommunikationsövningar och träning i omhändertagandet av patienter.

Inför kursen kommer du att tilldelas en kursbok. På bokens insida finns en unik kod som du använder för att få tillgång till den digitala produkten (e-learning) på Studentlitteraturs hemsida.

I den digitala produkten finns också ett sluttest.

Varmt välkomna.