Information från årsmötet 2021

Måndagen den 25 oktober höll proACT course Sverige sitt digitala årsmöte. Flera fakulteter från olika regioner i Sverige deltog. Fantastiskt roligt att så många kunde närvara.

En ny styrelse bildades med fler representanter än tidigare och de reviderade stadgarna godkändes.

I anslutning till årsmötet avtackades Titti Thorén för sin tid som nationell koordinator, med blommor och ett presentkort.

Efter årsmötet hölls två mycket intressanta föreläsningar.

Martin Spångfors intensivvårdssjuksköterska, Med Dr presenterade en studie kring NEWS och NEWS2 mot utfallsmåtten planerad IVA inläggning, hjärtstopp eller död inom 24 timmar efter MIG bedömning. Studien gjordes på 26 sjukhus runt om i hela Sverige.

Pelle Gustafson chefsläkare, LÖF presenterade det nationella projektet säker sepsisvård. Detta syftar till att minska fördröjningen av diagnos och behandling vid sepsis, och därigenom förbättra prognos och behandlingsresultat.

Mer information om NEWS2 och säker sepsis finns på LÖF:s hemsida.

Återigen ett stort tack till våra engagerade föreläsare, vi tar med oss att det är av yttersta vikt att man lär alla hur NEWS2 ska användas i samband med bedömning av patienter. Här har proACT konceptet en väldigt viktig funktion att fylla.