ABCDE+F

Proact bruker ABCDEbegrepet ved deteksjon og behandling av en kritisk syk pasient. ABCDE brukes i dag i de fleste akuttmedisinsk opplæring og er i ferd med å undersøke og stabilisere vitale funksjoner.

Innen Proact anbefaler vi også tillegg av bokstaven F står for “Further care” for å sikre at hele kontinuum av omsorg er oppfylt.

A – Airway
B – Breathing
C – Circulation
D – Disability
E Exposure

F – Further care