Info til kursdeltakere

Hei og velkommen som deltaker på proACT-kurs!

ProACT er et undervisnings konsept rettet mot alt helsepersonell som har pasientnært arbeid.  Dette gjelder leger, sykepleiere og annet helsepersonell, som arbeider i team rundt pasienter som står i fare for rask forverring.

På et proACT grunnkurs får du en grundig gjennomgang i hvordan du kan forebygge og behandle livstruende tilstander. Kurset gir kompetanse i å observere pasienter  systematisk etter  ABCDE+F-prinsippene, bruk av Early Warning Score og sikker muntlig kommunikasjon.

ProACT er et dagskurs som omfatter teoriundervisning, refleksjoner, ferdighetstrening og kommunikasjonsøvelser. I forkant av kurset bør du lese kursboken og ta den digitale testen. I boken er det oppgitt en personlig kode, som gir deg tilgang til digitale materiale, se www.studentlitteratur.se. Boken og koden er personlig og kan ikke benyttes av andre.

I det digitale material er det en test som du bør gjennomfører før kursdagen, ta en utskrift av testen med på kurset. Ytterligere informasjon får du av din proACT kontaktperson.

Velkommen til proACT kurs!