Utdanning

Utdanning

ProAct er et konsepttrening med opprinnelse i Skandinavia. Det er tverrfaglig og har som mål å bedre omsorgen for pasienter med akutt sviktende vitale funksjoner i både døgnbehandling som polikliniske pasienter. Kurset gir helsepersonell et verktøy for å forutse og gjenkjenne en kritisk syk pasient og starte behandling.

Grunnkurset består av en hel dag med trening med teoretiske elementer ispedd praktisk opplæring og teamtrening. Kurset omfatter et kurs bok og en del av forberedelsene til utdanning ligger til internett i form av en elæringsmodul der kunnskap dypere og testet. Programmet drives av erfarne og utdannede instruktører som har erfaring i helsevesenet og pedagogisk utdanning. Vi legger stor vekt på praktisk trening, slik at kursdeltakerne vil få mulighet til å sette dine ferdigheter i praksis på en sikker måte under tilsyn.

Kurset fremhever følgende områder:

MIG og Early Warning Score
ABCDE + F
CRM og kommunikasjon
Etikk

Gjennom en strukturert behandling i henhold ABCDE av lov og et effektivt teamarbeid med tydelig kommunikasjon ved hjelp av SBAR kan forbedre kvaliteten på omsorg og øke pasientsikkerheten.