proACT-kursbok

Ny kursbok

proacts kursmaterial uppdateras

Arbetet med att uppdatera proACTs kursmaterial har påbörjats. Kursboken kommer att byggas på en e-plattform och vara digital. Den nya kursboken planeras lanseras under 2020. 

Kontaktperson: titti.thoren@proactcourse.org