NÅGRA ORD

OM proact

om föreningen proact

proACT Course är en ideell förening som bildades 2013 av en grupp läkare och sjuksköterskor från Sverige och Norge. Gemensamt för samtliga deltagare i gruppen var erfarenhet av akutsjukvård, arbete med mobil intensivvårdsgrupp (MIG) och den engelska konceptutbildningen ALERT (Acute Life-threatening Events Recognition and Treatment).

Föreningens ändamål är att utan egen vinning bedriva utbildningsverksamhet med särskild målsättning att utveckla och organisera en akutmedicinsk utbildning för vårdpersonal. Syftet med utbildningen är att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerhet. Eventuellt ekonomiskt överskott går till utveckling av verksamhet och kommer medlemmarna tillgodo.