Om proACT

Organisation

proACT Course är en ideell förening som bildades 2013 av en grupp läkare och sjuksköterskor från Sverige och Norge. Gemensamt för samtliga deltagare i gruppen var erfarenhet av akutsjukvård, arbete med mobil intensivvårdsgrupp (MIG) och den engelska konceptutbildningen ALERT (Acute Life-threatening Events Recognition and Treatment).

Föreningens ändamål är att utan egen vinning bedriva utbildningsverksamhet med särskild målsättning att utveckla och organisera en akutmedicinsk utbildning för vårdpersonal. Syftet med utbildningen är att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerhet. Eventuellt ekonomiskt överskott går till utveckling av verksamhet och kommer medlemmarna tillgodo.

År 2020 delades proACT i två fristående föreningar, en svensk och en norsk. Grundkoncepter är fortsatt gemensamt. Vi har ett gott samarbete.

Nationell koordinator

proACT Sverige har en nationell koordinator. Den nationella koordinatorn är anställd av föreningen och jobbar på uppdrag av styrelsen. Den nationella koordinatorn är länken mellan de lokala fakultetskoordinatorerna och styrelsen. 

Läs mer: https://www.proactcourse.org/om-oss/nationell-koordinator/

Fakultetskoordinatorer

Fakultetskoordinatorn är kontaktperson till nationell koordinator och de lokala instruktörerna. De har övergripande ansvar för proACT-kurserna som fakulteten håller. På föreningsmöten företräder de fakulteten.

Kontakta oss: https://www.proactcourse.org/fakultet/

Huvudinstruktörer

proACTs huvudinstruktörer ansvarar för att starta upp nya fakulteter. När en ny fakultet startas upp utbildar huvudinstruktörerna både fakultetskoordinatorer och instruktörer.

Instruktörer

En instruktör har ansvar för att hålla grundkurser i proACT för anställda inom den egna verksamheten. Under grundkursen får du som deltagare en genomgång hur du tidigt kan upptäcka, behandla och förebygga livshotande tillstånd. Kursen innehåller teoriundervisning, reflektioner, färdighetsträning och kommunikationsövningar.

Kursen ger kompetens i att observera patienter systematiskt och använda ABCDE+F principen, NEWS 2 och SBAR.