NÅGRA ORD OM VÅRA

ARBETSGRUPPER

proacts arbetsgrupper

I samband med uppdatering av kursboken och övrigt utbildningsmaterial kommer arbetsgrupper att startas upp.

Revidering av boken är startad och kapitlet som rör B (breathing) går som pilotkapitel.

Arbetsgrupper som reviderar scenarion, pretest och pedagogik behövs.

Är du intresserad av att delta i en arbetsgrupp kontakta:
Nationell koordinator Sverige – sverige@proactcourse.org