NÅGRA ORD OM VÅRa

HUVUDINSTRUKTÖRER

proacts huvudinstruktörer

Föreningens huvudinstruktörer ansvarar för att utbilda proACT instruktörer och fakultetskoordinatorer. Utbildningen sker oftast på plats hos den blivande fakulteten.

Huvudinstruktörerna ansvarar tillsammans för utveckling av proACTkursen inklusive pedagogiken.

hur kan jag bli huvudinstruktör?

För att utses och utbildas till huvudinstruktör ska du vara van proACT-instruktör och vara insatt i föreningen arbete.

För mer information kontakta:
Nationell koordinator Sverige – sverige@proactcourse.org
Nationell koordinator Norge – norge@proactcourse.org

vi är huvudintruktörer

Green-background-718x477px
Kerstin Cesar

Intensivvårdssjuksköterska

Region Kronberg

kerstin.cesar@proactcourse.org

Green-background-718x477px
Åsa Lindby

Intensivvårdssjuksköterska

Region Örebro

asa.lindby@regionorebrolan.se

Green-background-718x477px
Karolina Persson

Narkosläkare

Region Skåne

karolina.persson@proactcourse.org

Green-background-718x477px
Rune Solhaug

Chef KTC, kirurg

Region Värmland

rune.solhaug@regionorebrolan.se

Green-background-718x477px
Martina Vikström

Intensivvårdssjuksköterska

Region Norrbotten

martina.vikstrom@proactcourse.org

Green-background-718x477px
Thomas Widmark

Narkosläkare

Region Örebro

thomas.widmark@proactcourse.org