NÅGRA ORD om vår

ORGANISATION

vår organisation

Föreningen är öppen för alla proACT Course fakulteter som betalar fakultetsavgift. För att få bedriva föreningens utbildning krävs medlemskap i föreningen och att fakulteten har proACT utbildade instruktörer som håller i utbildningarna.

Föreningen proACT Course består av de utbildningsfakulteter som är medlemmar i föreningen. Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen. 

Föreningen proACT Course är en självständig förening. proACT Course är en associerad förening till Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård (SFAI) och följer de regler, rekommendationer och riktlinjer som gäller SFAIs associerade föreningar.

Stadgar

Den ideella föreningen proACT Course bildades den 1 februari 2013. Stadgarna antogs vid det konstituerande årsmötet 1 februari 2013 och uppdaterades enligt årsmötet den 5 september 2014.

Stadgarna är under revidering och styrelsen kommer att föreslå ändringar och uppdateringar vid årsmötet som hålls digitalt måndagen den 19 oktober 2020

Styrelsen och årsmötet tar emot skriftliga förslag till stadgeändringar från föreningens medlemmar. De skriftliga förslagen ska vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

Länk till stadgarna

Verksamhetsberättelse

Styrelsen ansvarar att det finns en årlig verksamhetsberättelse. För att läsa hela verksamhetsberättelsen, klicka på bilden.

vi som stödjer proact

Region Norrbotten logotype
Region Varmland logotype
RegionOrebrolan logotype
Region Skane logotype