Pressklipp

Här samlar vi sådant som publicerats som är av intresse för proACTs verksamhet eller där proACT omnämns.

Livshotande tillstånd måste upptäckas och åtgärdas i tid. Artikel i Läkartidningen 48/2014

Nasjonal pilot for bedre pasientsikkerhet. Helgelandssykehuset 2016