Rapport från årsmötet i Oslo 2019-10-14

Måndagen den 14 oktober hölls proACT:s årsmöte på Gardermoen utanför Oslo. Mötet var förlagt till ett konferenscentrum nära flygplatsen för att såväl svenska som norska deltagare skulle ha så enkla reseförhållanden som möjligt. Den stora majoriteten av deltagarna kom dock från Norge.

Styrelsen, som varit på plats för ett förberedande möte redan dagen innan, inledde mötet med att hälsa alla välkomna och hålla en kort presentation av styrelsemedlemmarna och det gångna årets arbete. Därefter tog årsmötet vid. Under flera år har proACT:s organisation, och för- och nackdelar med att ha en gemensam svensk-norsk förening, diskuterats. Det nationsövergripande samarbetet har varit välfungerande och givande i många år. Det har dock blivit allt tydligare att förutsättningarna för proACT-arbetet skiljer sig åt avsevärt mellan våra två länder, bland annat på grund av väldigt olika primärvårdsuppbyggnad.

Detta har medfört att mycket av styrelsearbetet har kommit att fokusera på organisation och logistik istället för den planerade revideringen av utbildningsmaterialet. Efter noggrant övervägande har styrelsen – i vänskap och största samförstånd – därför kommit fram till det bästa för det framtida arbetet är att dela upp föreningen i en svensk och en norsk del. Deltagarna på årsmötet biföll detta förslag, och gav den befintliga styrelsen i uppdrag att genomföra delningen och ta fram förslag till nya nationella styrelser.

Efter välbehövlig lunch och det alltid lika intressanta nätverkandet mellan koordinatorer och instruktörer tog föreläsningsdelen vid. Lars Prag Antonsen inledde med att föreläsa om de oerhört viktiga icke-tekniska färdigheterna, utan vilka våra medicinska kunskaper till stor del faller till föga. Därefter fick vi höra Germar Schneider prata om vikten av att räkna andningsfrekvens, denna till synes enkla parameter som visade sig vara betydligt mer komplex, både vad gällde själva räknandet, men också tolkningen. Innan dagen avslutades fick vi även lite mer information om ONEWS av Elisabeth Einarsson och inspirerande exempel på hur man arbetat med proACT i mobila scenarioteam inom norsk primär- och kommunsjukvård. Med ett genomarbetat koncept har man lyckats utbilda ett stort antal medarbetare och tydliga planer finns för uppföljning och repetition.

Det är tydligt att proACT gör nytta! Men för att upprätthålla ett givande utbildningskoncept med både uppdaterade medicinska kunskaper och modern pedagogik behövs mycket engagemang och ett kontinuerligt arbete. En revision av undervisningsmaterialet är precis under uppstart, speciellt med anledning av delningen av föreningen kommer denna process att erbjuda utmaningar, men också stora möjligheter.

Den svenska interimsstyrelsen söker nu därför personer som kan tänka sig att delta i detta arbete. Vi vill gärna ha kontakt med (eller tips på) personer som kan tänka sig att delta i styrelsearbetet och/eller bidra till revision av skriftligt undervisningsmaterial, fall och scenarier, se över pedagogiska metoder, eller på annat sätt bidra till utvecklingen av proACT.

Varmt välkomna att höra av er till:

Nationella koordinator Titti Thoren sverige@proactcourse.org vid intresse för föreningsarbete inkl. revidering av kursmaterial

Valberedning Carina Andersson carina-a.andersson@regionblekinge.se  vid intresse för styrelsearbete

Karolina Persson, Lund, för proACT:s styrelse

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *