Årsmöte för föreningen proACT, fredag 28 oktober 2022

Plats: Radison Blu Sky Arlandia (fd Sky city). Tid 09:30 – 15:00 med möjlighet till fika och mingel före mötet startar.

Pris: 1200:-/ deltagare. Begränsat antal platser. Bindande anmälan. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, kurslitteratur mm.

Dagen kommer bland annat att handla om:

Lansering av nytt kursmaterial.
Reviderad kursbok.

Har någon inte möjlighet att delta fysiskt på årsmötet kommer vi erbjuda en digital variant där du kommer kunna ta del av årsmötet och föreläsningarna via Teams. Pris för att delta digitalt är 400:- ingen kurslitteratur ingår.

Dagordning till årsmötet kommer i september. Samtliga medlemsfakulteter har rösträtt på årsmötet med en röst per fakultet. Motioner till årsmötet skickas in senast två veckor innan årsmötet till sverige@proactcourse.org

Varmt välkomna!

Styrelsen proACT/ Martina Lundberg