Søk stilling i proACT

Ledig stilling som proACT koordinator i Norge

proACT course lyser ut ett års engasjementstilling i 20 % stilling for proACT Norge, med tiltredelse så snart som mulig.

proACT er en ideel forening som består av leger og sykepleiere fra Norge og Sverige. proACT har utarbeidet et undervisningskonsept hvor målgruppen er både spesialist- og primærhelsetjenesten.  Vi søker etter en person som kan være bindeleddet mellom styret, etablerte og nye medlemmer.

Arbeidsoppgaver:

 • Kontaktperson for proACT Norge
 • Kontakt med etablerte og nye proACT medlemmer
 • Delta i instruktøropplæring av nye medlemmer
 • Holde kursmateriale oppdatert
 • Oppdatere hjemmesiden
 • Følge opp levering av bøker
 • Arbeide på oppdrag fra styret
 • Samarbeid med svensk kontakt
 • Delta på relevante konfernser

Utdanningsretning/nivå: Sykepleier, spesialsykepleier. Høgskole/Universtitet.

Kvalifikasjoner:

 • Erfaring som proACT (ALERT) instruktør
 • Erfaring med teoretisk undervise
 • Erfaring som fasilitator og  ferdighetstrening
 • God IT kompetanse
 • God samarbeids- og formidlingsevne
 • Personlig egnethet

Personlige egenskaper: Ønsker å jobbe med og følge opp proACT kurskonsept. Evne til å jobbe selvstendig og i team. Evne til å motivere og skape tillitt. Være fleksibel og løsningsorientert.

 

Kontaktperson:

Thomas Widmark

thomas.widmark@proactcourse.org

+46 (0)70 409 71 61

 

Søknadsfrist: 21. Februar 2016

Søknad og CV sendes per e-post per e-post til info@proactcourse.org eller pr. post til:

proACT course

c/o Kliniskt Träningscenter

Universitetssjukhuset Örebro

SE-70185 Örebro

Sverige