Starta proACT-fakultet

Föreningen proACTcourse bildades 2013. En tvärprofessionell grupp med representanter från Norge och Sverige bildades, vilka har utvecklat proACTcourse.

Innehåll proACT grundutbildningspaket:

– Tryckt kursbok
– Digital produkt
– e-bok
– Sammanfattning
– Övningar
– Sluttest

Utbildningspaketet distribueras en per deltagare. Kursdagen innehåller teoretiska föreläsningar, viss färdighetsträning och teamövningar med återkoppling.

Konceptet kommer att erbjuda en repetitionsutbildning.

Alla utbildningsorter som önskar att använda proACTcourse erbjuds medlemskap till en kostnad av 100 kr/utbildningsort (medlemsperiod 1/7 – 30/6). För etablerade ALERT fakulteter tillkommer ingen annan extra avgift att gå över till proACTcourse.

Kontaktperson:        Åsa Lindby, tel +46 (0)19-6020147 asa.lindby@regionorebrolan.se

Är du intresserad av att starta en proACT-fakultet, var vänlig kontakta oss:

Sverige:
Åsa Lindby
asa.lindby@proactcourse.org

Norge:
Nina Alveberg
nina.alveberg@proactcourse.org