Starta proACT-fakultet

Föreningen proACTcourse bildades 2013. En tvärprofessionell grupp med representanter från Norge och Sverige bildades, vilka har utvecklat proACTcourse.

Innehåll proACT grundutbildningspaket:

– Tryckt kursbok
– Digital produkt
– e-bok
– Sammanfattning
– Övningar
– Sluttest

Kursdagen innehåller teoretiska föreläsningar, viss färdighetsträning och teamövningar med återkoppling.

Konceptet erbjuder en repetitionsutbildning.

Alla utbildningsorter som önskar att använda proACTcourse erbjuds medlemskap genom inbetalning av en årlig licensavgift.

Är du intresserad av att starta en proACT-fakultet, var vänlig kontakta oss:

Sverige:
Titti Thorén
sverige@proactcourse.org

Norge:
Ann-Kristin Guldvog
ann.kristin.guldvog@proactcourse.org