kursboken är uppdaterad

Revidering av kursboken går enligt plan. Språkgranskningen är nu klar, nu påbörjas nästa fas – sättning.

Efter att styrelsen arbetat fram layout och kapitelstruktur har nu en arbetsgrupp på 7 läkare och 10 sjuksköterskor sammanställt materialet. Arbetsgruppen representerar hela landet geografiskt. Tusen tack till alla! 

Vårt mål är att ha en ny bok till årsmötet i oktober 2022.