Kurser

proACT är en konceptutbildning som har sitt ursprung i Skandinavien. Den är interprofessionell och syftar till att förbättra omhändertagandet av patienter med akut sviktande vitala funktioner i såväl sluten- som öppenvård.  Kursen ger sjukvårdspersonal ett verktyg för att kunna förutse och känna igen en kritiskt sjuk patient samt inleda behandling.

Grundkursen består av en heldagsutbildning med teoretiska moment varvat med praktisk träning och teamträning. I kursen ingår en kursbok och en del av förberedelserna för utbildningen är förlagd till internet i form av en e-learningmodul där kunskaperna fördjupas och testas. Utbildningen hålls av erfarna och tränade instruktörer som har erfarenhet av vård och pedagogisk utbildning. Vi lägger stor vikt vid praktisk träning så att du som kursdeltagare ska få möjlighet att omsätta din kunskaper i praktiken på ett tryggt sätt under handledning.

Kursen belyser följande områden:

  • MIG och Early Warning Score
  • ABCDE + F
  • CRM och Kommunikation
  • Etik

Genom ett strukturerat omhändertagande enligt ABCDE principen samt ett effektivt teamarbete med tydlig kommunikation med hjälp av SBAR kan vårdkvalitén förbättras och patientsäkerheten öka.