NÅGRA ORD om vår

integritetspolicy

hantering av personuppgifter

GDPR

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den träder i kraft i Norge 1 juli 2018.
GDPR ska stärka enskilda personers rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda personuppgifter. Dataskyddsförordningen ställer strängare krav på hur personuppgifter behandlas än vad PUL gjorde.

Register över vilka persondataregister som finns inom föreningen proACTcourse:

Namn på register

Innehåll

Syfte

Lagringsplats

Fakultetsregister

Namn på koordinator samt ort

Syftet med fakultetsregistret är föreningens kontaktyta mot aktiva medlemmar

Hemsida och föreningens gemensamma lagringsplats för dokument

Styrelsen

Namn på styrelsemedlemmar

Syftet med persondataregistret för styrelsen är inom styrelsearbetet

Hemsida och föreningens gemensamma lagringsplats för dokument

Instruktörer

Namn på instruktörer

Syftet med persondataregistret för instruktörer är att registrera kursdeltagare

Hemsida och föreningens gemensamma lagringsplats för dokument

Information om vår personuppgiftsbehandling för medlemmar i proACT course
När du registrerar dig som medlem (instruktör och fakultetskoordinator) i proACT uppger du kontaktuppgifter såsom namn, e-postadress, fakultetsort. I samband med det godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet till informationsutskick och kallelser t ex till föreningens årsmöten och konferenser.

Kontaktformulär
Vid de tillfällen kontakt- eller anmälningsformulär används registreras den data som skrivs in.

Alla personuppgifter ovan hanteras med sekretess och används enbart för proACTs syften enligt lagen om GDPR.

Vi sparar uppgifterna så länge du är medlem och ett år efter uppsägning innan de raderas.

Du har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) rätt att få ta del av den information som finns registrerad om dig och hur dina personuppgifter behandlas.

Du kan när som helst begära att bli raderad från medlemsregistret, men tänk på att du då också avsäger dig information och inbjudningar från proACT.

Hur vi skyddar din information 
Hemsidan använder ett flertal verktyg för att säkra den användardata som finns registrerad. Användardatan finns också registrerad i en back-up av säkerhetsskäl, denna back-up är krypterad och kan endast nås av ett fåtal personer inom organisationen.

Vilka procedurer vi har för dataläckor
Skulle vi få dataläckor där vi misstänker att användarinformation kommit ut kommer de som registrerat sig hos oss att informeras. 
Har du frågor var vänlig kontakta webmaster@proactcourse.org

Inbäddat innehåll från andra webbplatser 
Artiklar på denna webbplats kan innehålla inbäddat innehåll (exempelvis videoklipp, bilder, artiklar o.s.v.). Inbäddat innehåll från andra webbplatser beter sig precis på samma sätt som om besökaren har besökt den andra webbplatsen.

Dessa webbplatser kan samla in uppgifter om dig, använda cookie-filer, bädda in ytterligare spårning från tredje part och övervaka din interaktion med sagda inbäddade innehåll, inklusive spårning av din interaktion med detta inbäddade innehåll om du har ett konto och är inloggad på webbplatsen i fråga.

Cookie-filer
Om du har ett konto och loggar in på denna webbplats kommer vi att skapa en tillfällig cookie-fil för att kontrollera om din webbläsare accepterar cookie-filer. Denna cookie-fil innehåller ingen personligt identifierbar information och försvinner när du stänger din webbläsare.

När du loggar in kommer vi dessutom att skapa flera cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Om du redigerar eller publicerar en artikel kommer en extra cookie-fil att sparas i din webbläsare. Denna cookie-fil innehåller inga personuppgifter utan anger endast inläggs-ID för den artikel du just redigerade. Den gäller under 1 dygn.

Kommentarer
När besökare lämnar kommentarer på webbplatsen samlar vi in besökarens ip-adress och user agent-sträng som hjälp för detektering av skräpmeddelanden.