DETTA ÄR VÅR

INSTRUKTÖRSKURS

proACTs instruktörskurs

proACTS instruktörskurs finns i tre varianter.

För att kunna delta i en instruktörskurs behöver du vara kopplad till en proACT fakultet. Kontakta din lokala fakultet om du är intresserad av att bli proACT instruktör.

Om det inte finns en proACT-fakultet kopplad till din arbetsplats kan du kontakta proACT föreningen via vår nationella koordinator: sverige@proactcourse.org

Våra instruktörskurser

1​. instruktörskurs 2 dagar

Fokus på proACT och instruktörsrollen

Kursen sträcker sig över två dagar där den första dagen ägnas åt grundutbildning i proACT. Dag två handlar om rollen som instruktör och ger en fördjupning i att hålla scenarier samt att återkoppla på ett strukturerat sätt. 

2. instruktörskurs 1 dag

Fokus på instruktörsrollen

En kurs för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som redan gått grundutbildningen i proACT. Kursen är en dag och handlar om rollen som instruktör och ger en fördjupad kunskap i att leda scenarier samt att återkoppla på ett strukturerat sätt.

3. instruktörskurs 1 dag

Fokus på proACT

En kurs för legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med tidigare instruktörsutbildning från annan konceptutbildning ex. HLR; ATLS och TNCC. Kursen ägnas åt grundutbildningen i proACT.

När instruktörskursen är avslutad får deltagarna, genom att registrera sig på hemsidan tillgång till utbildningsmaterial och digitala produkter.

Vill du gå våra kurser?