proACT course

Hem

Konferens och årsmöte den 22 oktober 2018!

Notera datumet 22 oktober! Då planerar föreningen sin dagkonferens samt årsmöte. Mötet sker på Arlanda, Radisson SkyCity hotell. Mer information kommer via mail till alla koordinatorer samt här på på hemsidan inom kort. Varmt välkomna!

Välkommen till proACT

proACT är en utbildning för svensk och norsk sjukvårdspersonal vars målsättning är att utbilda och höja medvetandet och vården av den akut sjuka patienten, oavsett var i vårdkedjan denne befinner sig.

proACT är en ideell förening vars ändamål är att utan egen vinning bedriva utbildningsverksamhet med särskild målsättning att utveckla och organisera en akutmedicinsk utbildning för vårdpersonal. Eventuellt överskott går till vidareutveckling av utbildningsmaterial och annan verksamhet som bedöms bidra till ökad patientsäkerhet. Syftet med utbildningen är att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerheten.

proACT är skapat av en skandinavisk arbetsgrupp med mångårig erfarenhet av akutmedicinsk utbildning och verksamhet.

Snabblänkar

Här hittar du våra vanligaste sidor. Alla sidor kan du finna under menyn högst upp på sidan.

Digital produkt

proACT använder sig av en digital produkt för att stärka kunskaperna inför kursen för att deltagarna ska ges möjlighet att förbereda sig inför kursen och tillgodogöra sig kunskap som används under utbildningen. På så sätt kan utbildningen fokusera på att fördjupa och tillämpa kunskaperna. När du har fått kursboken kan du följa instruktionerna på pärmens insida och logga in här. Vid behov av support av […]

Kursorter

Här kan du söka efter närmaste kursort för dig. En kontaktperson finns på varje ort, klicka på markören för den ort du vill välja för att få upp mer information. OBS: du måste zooma in på kartan då vissa sjukhus/kommuner ligger nära varandra Information om kursorter kommer  upp efter hand så titta gärna tillbaka.

Early Warning Score

Inom dagens sjukvård används ett antal så kallade Early Warning Scores som är ett hjälpmedel att objektivt bedöma en patients vitalparametrar. Det finns ett antal olika system på marknaden och olika sjukhus använder olika system. proACT presenterar de vanligaste scoring-systemen och utbildar i användningen och tolkningen av dem. Här nedan ser du ett av systemen som kallas NEWS (National Early Warning Score) och är det […]

Filmen om Anna

Filmen består av två småfilmer som visar en patients väg genom vården. I den första filmen fungerar inte vårdkedjan som det är tänkt och patienten Anna drabbas. I den andra filmen vill vi visa hur patientsäkerheten kan ökas genom utbildning, tydlig kommunikation och tidigt handlande.