Rädda liv med proact

utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal

Förebygg och behandla livshotande tillstånd med kurser från proACT. Undervisningskonceptet vänder sig till all vårdpersonal i akutmedicinskt omhändertagande både inom slutenvården och öppenvården. 

läs mer om

våra kurser

grundkurs

Grundkursen består av en heldagsutbildning med teoretiska moment varvat med praktisk träning  för att du som deltagare ska kunna omsätta din kunskap i praktiken.

repEtitionskurs

Repetitionskursen finns i två olika utföranden. Den ena repeterar A-E bedömning. Den andra kursen repeterar A-E bedömning samt HLR-repetition.

instruktörskurs

Vår instruktörskurs finns i tre varianter. Den första innefattar en grundutbildning, den andra varianten fördjupning och den tredje en intern kurs för instruktörer. 

Välkommen

några ord om oss på proact

proACT är en utbildning för svensk och norsk sjukvårdspersonal vars målsättning är att utbilda och höja medvetandet och vården av den akut sjuka patienten, oavsett var i vårdkedjan denne befinner sig.

proACT är en ideell förening vars ändamål är att utan egen vinning bedriva utbildningsverksamhet med särskild målsättning att utveckla och organisera en akutmedicinsk utbildning för vårdpersonal. Syftet med utbildningen är att förbättra patientomhändertagande och patientsäkerheten. 

proACT är skapat av en skandinavisk arbetsgrupp med mångårig erfarenhet av akutmedicinsk utbildning och verksamhet.

tre argument från kursdeltagare

varför du ska gå våra kurser

1.

ökad patientsäkerhet

”Jag vet när jag ska larma jag vet också vem jag ska larma och hur.”

”Jag har blivit bättre på att se tidiga tecken på försämring hos mina patienter och jag vet hur jag ska agera.”

2.

trygghet i det dagliga arbetet

”Jag känner mig säkrare och tryggare i min roll på jobbet. När jag träffar på en patient som har försämrats vet jag hur jag ska gå till väga. Jag har en logaritm att jobba efter.”

3.

förbättrad arbetsmiljö

”Vi jobbar alla enligt samma bedömningssystem. Jag kan lättare förmedla vilket problem som drabbat patienten när jag rapporterar enligt SBAR.” 

”Vi är ett team och vet hur vi jobbar tillsammans styrkan med teamarbete. Vi går kursen tillsammans.”

aktuellt

senaste nytt från proact

proACT utbildning

proacts Årsmöte

årsmöte 2019 proACTs årsmötet och årlig konferens hålls på Gardemoen, Norge den 14 oktober 2019. Preliminärt program för konferensen måndagen den 14/10 2019 09.00 –

Läs mer »
proACT-kursbok

Ny kursbok

proacts kursmaterial uppdateras Arbetet med att uppdatera proACTs kursmaterial har påbörjats. Kursboken kommer att byggas på en e-plattform och vara digital. Den nya kursboken planeras

Läs mer »
proACT-ny-webbplats

proactcourse.org

lansering av ny webbplats I juni lanserar proACT nya hemsidor, proACT Sverige och proACT Norge.  Syftet med att ha två nationella hemsidor är att underlätta

Läs mer »

HÖR AV dig TILL OSS

Om du vill veta mer om arbetet i föreningen eller komma i kontakt med din lokala fakultet.