Kontakt

Har du några frågor är kan du kontakta oss:

Sverige:
Åsa Lindby
asa.lindby@proactcourse.org

Norge:
Göril Nonstad
goril.nonstad@proactcourse.org

För frågor om hemsidan, kontakta webmaster@proactcourse.org