DETTA ÄR VÅR

REPETITIONSKURS

proACTs Repetitionskurs

Det finns två typer av repetitionskurser.

En kurs på 4 timmar där man snabbt repeterar A-E bedömning och fokuserar på scenarioträning. Tre scenarier med efterföljande reflektion/återkoppling. Kursen hålls med fördel på KTC eller motsvarande. Kursintervall var 3:e år

Ett alternativ är att hålla repetitionen tillsammans med HLR repetition. Repetitionen sker då på årlig basis och är 2 – 3 timmar lång. Hålls med fördel på arbetsplatsen. HLR-scenario varvas med A-E scenario.

Vill du gå en repetitionskurs kontakta din lokala fakultet.

Vill du gå vår repetitionskurs?