DETTA ÄR VÅR

GRUNDKURS

proACTs grundkurs

Grundkursen består av en heldagsutbildning med teoretiska moment varvat med praktisk träning och teamträning. I kursen ingår en kursbok och en del av förberedelserna för utbildningen är förlagd till internet i form av en e-learningmodul där kunskaperna fördjupas och testas. Utbildningen hålls av erfarna och tränade instruktörer som har erfarenhet av vård och pedagogisk utbildning. Vi lägger stor vikt vid praktisk träning så att du som kursdeltagare ska få möjlighet att omsätta din kunskap i praktiken på ett tryggt sätt under handledning.

Kursen belyser följande områden:

  • MIG och Early Warning Score
  • ABCDE + F
  • CRM och Kommunikation
  • Etik

ABCDE + F

proACT är en konceptkurs där A-E bedömning är central liksom diskussionen “hur går vi vidare när patienten är stabil”. Kursen vänder sig till sjukvårdspersonal i slutenvården men kan med fördel användas i kommunal hälso- och sjukvård.  Grundtanken är att hitta och stabilisera patienter innan de försämras och riskerar att kräva IVA-vård eller dö i förtid.

Inför grundkursen förutsätts kursdeltagaren ha läst kursboken och ha gjort kunskapstestet som finns i materialet.

Kursens längd sträcker sig över en dag och innefattar föreläsning där bedömning av patienten betonas enligt ABCDE konceptet. Deltagarna förutsätts vara aktiva. Diskussioner och egna reflektioner gör kursen levande. Eftermiddagen ägnas åt fallövningar med efterföljande återkoppling/reflektion. 

Rekommenderat är att gå kursen på nytt var 5:e år

Genom ett strukturerat omhändertagande enligt ABCDE principen samt ett effektivt teamarbete med tydlig kommunikation kan vårdkvalitén förbättras och patientsäkerheten öka.

Innehåll grundkurs

Innehåll proACT grundutbildningspaket:

– Tryckt kursbok
– Digital produkt
– e-bok
– Sammanfattning
– Övningar
– Sluttest

Kursdagen innehåller teoretiska föreläsningar, viss färdighetsträning och teamövningar med återkoppling.

Konceptet erbjuder en repetitionsutbildning.

Vill du gå vår grundkurs?