för instruktörer

material För instruktörer finns under inloggningssidan

Vid frågor, kontakta din lokala koordinator.

FIlmen om anna

Filmen består av två korta filmer som visar en patients väg genom vården. 

I den första filmen fungerar inte vårdkedjan som det är tänkt och patienten Anna drabbas. I den andra filmen vill vi visa hur patientsäkerheten kan ökas genom utbildning, tydlig kommunikation och tidigt handlande.