information

för instruktörer

material För instruktörer

Välkommen till dina intranät-sidor på proactcourse.org. Här hittar du länkar till relevant information och material för att kunna handleda och föreläsa på kursen. Sidan kommer att fyllas med material allt eftersom vi bygger ut kursen. 

Föreläsning-svenska-ver-2.3 (pdf, bilder och föreläsningsanteckningar) 

Föreläsning-svenska-ver-2.3. NEWS2

Föreläsning-svenska-ver-2.3. NEWS

Föreläsning-kommunen-svenska-ver-1.0

Behöver ni göra ändringar i föreläsningen för att till exempel lägga till lokal information har koordinatorn tillgång till den öppna föreläsningen. 

Scenario-1-svenska

Scenario-2-svenska

Scenario-3-svenska

Scenario-4-svenska

Har du frågor? Ta i första hand kontakt med din lokala koordinator. 

FIlmen om anna

Filmen består av två korta filmer som visar en patients väg genom vården. 

I den första filmen fungerar inte vårdkedjan som det är tänkt och patienten Anna drabbas. I den andra filmen vill vi visa hur patientsäkerheten kan ökas genom utbildning, tydlig kommunikation och tidigt handlande.