NATIONELL KOORDINATOR

Nationell koordinator arbetar på del av sin tjänst med föreningsarbetet och för närvarande är anställningsgraden 40 % av heltid. 

Den nationella koordinatorn verkar som samlande kraft genom att samla åsikter från fakultetskoordinatorerna och presentera för styrelsen samt skicka ut föreningsinformation till koordinatorerna i respektive fakulteter.

Koordinatorn representerar föreningen och arbetar tillsammans med styrelsen med övergripande frågor och är kontaktperson för fakultetskoordinatorerna i Norge.

Den nationella koordinatorn är adjungerad på alla styrelsemöten samt årsmöte.

nationell koordinator

Martina Lundberg

sverige@proactcourse.org

Martina är intensivvårdssjuksköterska vid

Sunderbyns sjukhus. Hon har varit lokal fakultetskoordinator

sedan Luleå började med ALERT 2012.

Hon är idag koordinator för de fyra nordligaste sjukhusen. Martina 

är även en av proACT huvudinstruktörer som engageras vid uppstart

av ny proACT fakultet.

Hon valdes in i proACT styrelse 2018 som kassör och 

och lämnar nu det uppdraget för att ta över som nationell koordinator

augusti 2021.

 

martina.lundberg@regionnorrbotten.se