NATIONELL KOORDINATOR

Nationell koordinator arbetar på del av sin tjänst med föreningsarbetet och för närvarande är anställningsgraden 40 % av heltid. 

Den nationella koordinatorn verkar som samlande kraft genom att samla åsikter från fakultetskoordinatorerna och presentera för styrelsen samt skicka ut föreningsinformation till koordinatorerna i respektive fakulteter.

Koordinatorn representerar föreningen och arbetar tillsammans med styrelsen med övergripande frågor och är kontaktperson för fakultetskoordinatorerna i Norge.

Den nationella koordinatorn är adjungerad på alla styrelsemöten samt årsmöte.

nationell koordinator

titti thorén

Region Värmland, Sverige

sverige@proactcourse.org