NÅGRA ORD OM VÅR

NATIONELL KOORDINATOR

nationell koordinator

I både Norge och Sverige har föreningen nationella koordinatorer. De nationella koordinatorerna är anställda av föreningen och arbetar på uppdrag av styrelsen.

Nationell koordinator arbetar på del av sin tjänst med föreningsarbetet och för närvarande är anställningsgraden 40 % av heltid i respektive land. De nationella koordinatorerna verkar som samlande kraft, genom att samla åsikter från fakultetskoordinatorerna och presentera för styrelsen samt skicka ut föreningsinformation till koordinatorerna i respektive fakulteter.

De representerar föreningen och arbetar tillsammans med styrelsen med övergripande frågor och är kontaktperson för fakultetskoordinatorerna i respektive länder.

Den nationella koordinatorn är adjungerad på alla styrelsemöten samt årsmöte.

vi är nationella koordinatorer

Green-background-718x477px
titti thorén

Region Värmland, Sverige

sverige@proactcourse.org

Green-background-718x477px
ANN KRISTIN GULDVOG