Årsmöte 16/10 2023

Årsmötet ägde rum på Arlanda Radison Blue SkyCity där vi spenderande en heldag med fokus på instruktörsrollen. Vi avhandlade årsmötet där vi tackade av Rune Solhaug , Mimmi Johansson och Karolina Persson från styrelsen och valde in Anette Nyberg som ny ledamot. 

Därefter följde två föreläsningar där Marie-Louise Södersved Källestedt var först ut och hon föreläste om ”Livslångt lärande”. Håkan Hult var nästa föreläsare och han förläste om pedagogik ”Stöd för lärande och minne”. Två mycket bra och uppskattade föreläsningar.

Efter föreläsningarna höll Eva Stuart en workshop och vi delades in i grupper och diskuterade vad som var fungerade bra med det nya upplägget proACT använder. Det diskuterades även vad våra koordinationer och instruktörer upplevde som trixigt samt vilka förbättringsområden som finns. En mycket givande workshop där man fick tips och trix från varandra för att optimera utbildningen på lokal nivå.

Dagen avslutades med att Anna Frödin summerade pågående utvecklingsarbete och bad alla fakulteter fundera på vad man själv kan bidra med.

När vi hjälps åt och arbetar tillsammans går utvecklingsarbetet snabbare och proACT kan bidra än mer till en tryggare vård av akut sjuka patienter.

Marie-Louse Södersved Källestedt
Deltagande koordinatorer och instruktörer