Årsmöte för föreningen proACT måndag 16 oktober 2023

Plats: Radison Blu Sky Arlanda Tid: 09:30-15:30, fika serveras från 08:30 Pris: 0 kr proACT bjuder på avgiften. För den som anmält sig och inte kommer debiteras fakulteten med 1000:- Innehåll: i år när vi inte har något nytt koncept att presentera vill vi i stället fokusera på föreläsningar. Temat blir instruktörsrollen. Styrelsen proACT/Martina Lundberg

Årsmöte för föreningen proACT måndag 16 oktober 2023 Läs mer »