april 2022

Årsmöte för föreningen proACT, fredag 28 oktober 2022

Plats: Radison Blu Sky Arlandia (fd Sky city). Tid 09:30 – 15:00 med möjlighet till fika och mingel före mötet startar. Pris: 1200:-/ deltagare. Begränsat antal platser. Bindande anmälan. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, kurslitteratur mm. Dagen kommer bland annat att handla om: – Lansering av nytt kursmaterial. – Reviderad kursbok. Har någon […]

Årsmöte för föreningen proACT, fredag 28 oktober 2022 Läs mer »

kursboken är uppdaterad

Revidering av kursboken går enligt plan. Språkgranskningen är nu klar, nu påbörjas nästa fas – sättning. Efter att styrelsen arbetat fram layout och kapitelstruktur har nu en arbetsgrupp på 7 läkare och 10 sjuksköterskor sammanställt materialet. Arbetsgruppen representerar hela landet geografiskt. Tusen tack till alla!  Vårt mål är att ha en ny bok till årsmötet

kursboken är uppdaterad Läs mer »