Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning

utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning för läkares specialisttjänstgöring 2008 respektive 2015 ST-läkare som efter genomförd ProACT-utbildning önskar intyg enligt Socialstyrelsens målbeskrivning kan få sådant utfärdat från sin fakultet. I nuläget finns två parallella giltiga föreskrifter för ST-läkarutbildningen, med separata (men ofta likartade) målbeskrivningar. Via nedanstående länkar nås intygsblanketterna på Socialstyrelsens hemsida: Intygsblankett 2008 Intygsblankett 2015 Intygen kan […]

Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning Läs mer »