Extra årsmöte proACT Course Sverige

Datum: Onsdag den 14 juni 2023 Tid: 15:00 Plats: Teams Vi kallar till ett extra årsmöte för att besluta i frågan om licensavgifter och rabattrappa för inköp av kursböcker. Se bifogat förslag från styrelsen. Syftet med att hålla ett extra årsmöte är att vi önskar tillämpa reviderade licensavgifter from nästa verksamhetsår. Det är viktigt att […]

Extra årsmöte proACT Course Sverige Läs mer »