Årsmöte för föreningen proACT måndag 16 oktober 2023

Plats: Radison Blu Sky Arlanda

Tid: 09:30-15:30, fika serveras från 08:30

Pris: 0 kr proACT bjuder på avgiften. För den som anmält sig och inte kommer debiteras fakulteten med 1000:-

Innehåll: i år när vi inte har något nytt koncept att presentera vill vi i stället fokusera på föreläsningar. Temat blir instruktörsrollen.

Styrelsen proACT/Martina Lundberg