Inger Marmon

Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning

utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning för läkares specialisttjänstgöring 2008 respektive 2015 ST-läkare som efter genomförd ProACT-utbildning önskar intyg enligt Socialstyrelsens målbeskrivning kan få sådant utfärdat från sin fakultet. I nuläget finns två parallella giltiga föreskrifter för ST-läkarutbildningen, med separata (men ofta likartade) målbeskrivningar. Via nedanstående länkar nås intygsblanketterna på Socialstyrelsens hemsida: Intygsblankett 2008 Intygsblankett 2015 Intygen kan …

Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning Läs mer »

Digitala föreläsningar

På grund av pandemin har flera fakulteter haft digitala föreläsningar i proACT via Teams. Värmlands fakultet är en av dom. Utbildningen är upplagt i två delar en förmiddag med föreläsning digitalt. De praktiska övningarna kommer att göras vid ett senare tillfälle då deltagarna kan komma till KTC och träffas i större grupper. Utvärderingarna på föreläsningsdelen …

Digitala föreläsningar Läs mer »

En Arbetsgrupp har startat upp

Mediegruppen har startats upp. Den består av: Ordförande i gruppen, Carola Nicklasson, koordinator i Region Kalmar, Nationell koordinator Titti Thorén samt Inger Marmon Region Värmland. Gruppen arbetar aktivt med hemsidan och söker personer till arbetet med hemsida och sociala medier. Finns fler intresserade så hör av er till sverige@proactcourse.org