Inger Marmon

Årsmöte för föreningen proACT måndag 16 oktober 2023

Plats: Radison Blu Sky Arlanda Tid: 09:30-15:30, fika serveras från 08:30 Pris: 0 kr proACT bjuder på avgiften. För den som anmält sig och inte kommer debiteras fakulteten med 1000:- Innehåll: i år när vi inte har något nytt koncept att presentera vill vi i stället fokusera på föreläsningar. Temat blir instruktörsrollen. Styrelsen proACT/Martina Lundberg

Årsmöte 28 oktober 2022

Vid årsmötet 28 oktober lanserades vår reviderade kursbok. Genomgång av övrigt kursmaterial och pedagogik presenterades. En ny proACT-film är under produktion och förväntas ha premiär under 2023. Föreläsare var Angelica Fredholm, Region Värmland. Vars föreläsning handlade om när kunskap blir kompetens och att arbeta med förförståelse. Eva Stuart, Region Östergötland. Hennes föreläsning fokuserade på instruktörens …

Årsmöte 28 oktober 2022 Läs mer »

Ny proACTbok

Den reviderade proACTboken är nu klar och finns att beställa hos Studentlitteratur för leverans i oktober.

Årsmöte för föreningen proACT, fredag 28 oktober 2022

Plats: Radison Blu Sky Arlandia (fd Sky city). Tid 09:30 – 15:00 med möjlighet till fika och mingel före mötet startar. Pris: 1200:-/ deltagare. Begränsat antal platser. Bindande anmälan. I priset ingår för- och eftermiddagsfika, lunch, kurslitteratur mm. Dagen kommer bland annat att handla om: – Lansering av nytt kursmaterial. – Reviderad kursbok. Har någon …

Årsmöte för föreningen proACT, fredag 28 oktober 2022 Läs mer »

kursboken är uppdaterad

Revidering av kursboken går enligt plan. Språkgranskningen är nu klar, nu påbörjas nästa fas – sättning. Efter att styrelsen arbetat fram layout och kapitelstruktur har nu en arbetsgrupp på 7 läkare och 10 sjuksköterskor sammanställt materialet. Arbetsgruppen representerar hela landet geografiskt. Tusen tack till alla!  Vårt mål är att ha en ny bok till årsmötet …

kursboken är uppdaterad Läs mer »

Information från årsmötet 2021

Måndagen den 25 oktober höll proACT course Sverige sitt digitala årsmöte. Flera fakulteter från olika regioner i Sverige deltog. Fantastiskt roligt att så många kunde närvara. En ny styrelse bildades med fler representanter än tidigare och de reviderade stadgarna godkändes. I anslutning till årsmötet avtackades Titti Thorén för sin tid som nationell koordinator, med blommor …

Information från årsmötet 2021 Läs mer »

Inbjudan till årsmöte 2021

Välkommen till årsmöte för proACT Course Sverige samt presentationer av studie kring NEWS2 och Säker Sepsisvård. Måndag den 25 oktober 2021 Tid: 15.00 – 17.00 Plats: digitalt möte. Har man inte möjlighet att delta på årsmötet är man välkommen att lyssna till mycket intressanta och aktuella föreläsningarna. Bjud därför gärna in flera från din fakultet att delta. Program 15.00 …

Inbjudan till årsmöte 2021 Läs mer »

Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning

utifrån Socialstyrelsens målbeskrivning för läkares specialisttjänstgöring 2008 respektive 2015 ST-läkare som efter genomförd ProACT-utbildning önskar intyg enligt Socialstyrelsens målbeskrivning kan få sådant utfärdat från sin fakultet. I nuläget finns två parallella giltiga föreskrifter för ST-läkarutbildningen, med separata (men ofta likartade) målbeskrivningar. Via nedanstående länkar nås intygsblanketterna på Socialstyrelsens hemsida: Intygsblankett 2008 Intygsblankett 2015 Intygen kan …

Intyg till ST-läkare som genomgått proACT-utbildning Läs mer »

Digitala föreläsningar

På grund av pandemin har flera fakulteter haft digitala föreläsningar i proACT via Teams. Värmlands fakultet är en av dom. Utbildningen är upplagt i två delar en förmiddag med föreläsning digitalt. De praktiska övningarna kommer att göras vid ett senare tillfälle då deltagarna kan komma till KTC och träffas i större grupper. Utvärderingarna på föreläsningsdelen …

Digitala föreläsningar Läs mer »