SBAR

SBAR är ett kommunikationsverktyg som används inom bland annat sjukvård men även andra högriskverksamheter där skriftlig och muntlig kommunikation är en grundpelare för säkerhet. SBAR som kommunikationsverktyg är i Sverige rekommenderat av SKL och Socialstyrelsen.

SBAR har utvecklats av Joint Comission i USA. Modellen innebär i korthet att den information man vill kommunicera skall struktureras och förmedlas i följande fyra steg:

S – Situation
B – Bakgrund
A – Aktuellt tillstånd
R – Rekommendation

I varje steg ska bara den information som gäller just det steget förmedlas. Endast nödvändiga fakta beskrivs. Den information som hör till ett annat steg eller inte är nödvändig att förmedla utelämnas. På det sättet renodlas informationen och det budskap man vill förmedla blir lätt att uppfatta för mottagaren.

sbar_ej_akut01