Årsmöte proACT Course Sverige med lansering av reviderat kursmaterial

Datum: Måndag den 21 oktober, 2024

Tid: kl.9.00-15.30, fika serveras från kl. 8.30.

Plats: Radison Blu Airport Terminal Hotel, Sky City Arlanda (samma som 2023).

Pris: 0 kr proACT bjuder på avgiften, bindande anmälan. Ej avbokad plats före 2024-09-14, debiteras fakulteten 1000 för utebliven närvaro.

Innehåll: Årets tema är proACT i praktiken. Hur använder vi kunskapen i patientvården.

Anmälan görs till martina.lundberg@norrbotten.se senast 2024-09-14

Ange namn och mejladress, samt eventuella allergier vid anmälan. Bekräftelse på mottagen anmälan skickas via mejl. Anmälan är bindande.

Motioner: Motioner till årsmötet skickas in senast 31 augusti till martina.lundberg@norrbotten.se

Program för dagen.

9.00-9.30 Registrering och fika (fika serveras från 8.30)

9.30-10.20 Årsmöte 

10.20-10.30 Paus 

10.30-11.30 Föreläsning Anna Thorén MD, PhD, specialistläkare I internmedicin, kardiologi och Klinisk Fysiologi Vo Hjärt- och fysiologkliniken, Danderyds sjukhus. Hjärtstopp på sjukhus – hur kan vi förbättra vårt förebyggande arbete?

11.30-12.20 Lunch 

12.20-12.50 Föreläsning. Ralph Eriksson och Helena Norin, IVA sjuksköterskor, Varberg.  Följsamhet till NEWS.

12.55-13.25 Föreläsning Lisa Holgersson och Cecilia Steneld-Pripp, IVA Sjuksköterskor, Karlskrona. PIG, Post intensivvårdsgrupp vars syfte är att förbättra patientsäkerheten, förebygg komplikationer och återinläggningar på IVA.

13.30-13.50 Föreningsinfo + gruppindelning för workshop.

13.50-14.50 Workshop inkl fika

14.50-15.30 Summering av workshop & avslutning av dagen.

Varmt välkomna!

/Styrelsen proACT Sverige